„Dbajmy o zwierzęta” – program edukacyjny odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

Program ten jest częścią europejskiego programu FEDIAF (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych), który realizowany jest z powodzeniem w wielu krajach Unii Europejskiej.

Celem programu jest kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym humanitarnych postaw wobec zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa we wzajemnych relacjach.

Powinien być przeprowadzany z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych udostępnionych do pobrania nieodpłatnie na stronie internetowej stowarzyszenia Polkarma w zakładce Program Edukacyjny.

Do nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym adresowany jest materiał „Psy i małe dzieci”, do nauczycieli nauczania początkowego materiały: „Fascynujące koty” oraz „Fascynujące psy”.