IMGA0155 (Custom)

POLKARMA – Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych powstało w 1996 r. i w chwili obecnej zrzesza wiodące firmy z branży. Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja interesów wspólnych dla polskiego przemysłu karmy dla zwierząt domowych w zakresie prawa, gospodarki, handlu oraz nauki.

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych umożliwia członkom współpracę z Radą Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasi członkowie mają zapewniony stały dostęp do informacji, możliwość udziału w procesie tworzenia prawa, a także jego opiniowania.

Stowarzyszenie POLKARMA jest również członkiem FEDIAF – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych. Dzięki temu mamy stały dostęp do projektów unijnych przepisów i aktualności dotyczących europejskiej branży karmy dla zwierząt domowych. Informacje i dane jakie posiadamy umożliwiają nam konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych na potrzeby naszych firm członkowskich.

Stowarzyszenie zajmuje stanowiska w imieniu firm reprezentujących ponad 70% rynku karmy dla zwierząt domowych w Polsce. Działając w imieniu branży mamy znacznie większe możliwości, nasze działania są dużo bardziej skuteczne niż działania pojedynczych firm. Jesteśmy przekonani, że wspólne działanie całego przemysłu pozwoli nam skuteczniej reprezentować jego interesy.

Firmy zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu POLKARMA prosimy o zapoznanie się z: