Wczytywanie
 

Baza wiedzy > Bezpieczeństwo karm

The Global Alliance of Pet Food Associations (GAPFA)

Czym jest GAPFA?

Global Alliance of Pet Food Associations (GAPFA) to stowarzyszenie non-profit, założone w Belgii w 2014 roku, reprezentujące 12 krajowych i regionalnych stowarzyszeń producentów karm dla zwierząt domowych oraz 3 firmy produkujące karmy dla zwierząt na całym świecie.

GAPFA działa na rzecz promowania przestrzegania standardów bezpieczeństwa oraz żywieniowych, które umożliwiają producentom dostarczanie pełnowartościowej, zdrowej i pożywnej gotowej karmy w celu wspierania zdrowia i dobrego samopoczucia zwierząt domowych; oraz rozwijać i rozpowszechniać wiedzę z korzyści płynących z interakcji zwierzęcia z człowiekiem.

 

Misja

Misją GAPFA jest wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia psów i kotów oraz promowanie korzyści płynących z życia z nimi, poprzez zapewnianie forum do ustalenia konsensusu branżowego w kluczowych kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Fakty i liczby

GAPFA reprezentuje co najmniej 92% całkowitej światowej produkcji karmy dla zwierząt domowych (całkowita wartość globalna szacowana na 70-75 mld USD w 2015 r.).

 

Aktywność GAPFA

Zarząd GAPFA spotyka się regularnie i reprezentuje różne regiony. Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik i Sekretarz są członkami Zarządu GAPFA wraz z innymi członkami wyznaczonymi przez stowarzyszenie lub firmę są odpowiedzialni za zaangażowanie Zarządu na rzecz GAPFA.

Na co dzień prace GAPFA koncentrują się wokół kwestii bezpieczeństwa karm i ułatwień w handlu, żywienia i komunikacji.

Grupa Robocza ds. bezpieczeństwa karm i ułatwianie handlu koncentruje się na bezpieczeństwie produktów i dąży do osiągnięcia konsensusu w celu likwidowania barier w międzynarodowym handlu gotową karmą dla zwierząt domowych. Dobrowolne Wytyczne GAPFA dotyczące bezpieczeństwa służą jako ogólne ramy samoregulacji dla producentów karmy dla zwierząt domowych w celu produkcji bezpiecznej karmy dla zwierząt domowych i dostarczania wskazówek dotyczących kryteriów bezpieczeństwa ułatwiających handel międzynarodowy.

Grupa Robocza ds. żywienia skupia się na wytycznych dla przemysłu i rządów w zakresie produkcji karmy zbilansowanej pod względem odżywczym i zdrowej dla kotów i psów.

Grupa Robocza ds. komunikacji koncentruje się na komunikacji i edukacji zewnętrznych interesariuszy dotyczących globalnego przemysłu spożywczego dla zwierząt, bezpieczeństwa żywności dla zwierząt domowych, żywienia psów i kotów oraz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami domowymi. Ma również na celu proste wyjaśnienie ram naukowych i regulacyjnych leżących u podstaw opracowywania receptur produktów dla zwierząt domowych oraz produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości karmy dla zwierząt domowych.

Oprócz posiedzeń grup roboczych i Zarządu, raz w roku odbywa się Zgromadzenie Ogólne GAPFA, na którym członkowie mogą się spotkać osobiście i omówić wszystkie sprawy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania i, o ile to możliwe, ustalić wspólne stanowisko.

Członkowie GAPFA uznają, że współpraca i wspólna wiedza mogą przynieść korzyści producentom gotowych karmy dla zwierząt domowych, miłośnikom zwierząt domowych i oczywiście, karmionym nią psom i kotom. Członkowie GAPFA dzielą się informacjami na temat bezpieczeństwa produktów, żywienia i handlu, mając na celu zapewnienie konsumentom wyboru, który pozwoli miłośnikom zwierząt domowych wybrać najbardziej odpowiedni pokarm dla potrzeb żywieniowych kota lub psa.

Niniejszy materiał przygotowany przez GAPFA zawiera jedynie informacje ogólne. W celu uzyskania szczegółowych porad i informacji na temat karmienia i opieki nad zwierzęciem, zalecamy konsultację z lekarzem weterynarii. Po więcej informacji na temat Global Alliance of Pet Food Associations zapraszamy na stronę internetową www.gapfa.org

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków