Wczytywanie
 

Baza wiedzy > Bezpieczeństwo karm

Rola opakowania karmy dla zwierząt domowych

Opakowanie karmy dla zwierząt domowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa karmy i zachowania jej wartości odżywczych. Opakowanie dostarcza również opiekunom zwierząt ważnych, prawdziwych i prawnych informacji na temat kupowanej przez nich karmy.

Karmę pakuje się w różnych formatach opakowań, w tym: saszetki, puszki, worki i tacki. Do ich wytworzenia wykorzystuje się różne materiały od papieru i tektury po tworzywa sztuczne i aluminium. Producenci starannie wybierają najlepszą opcję, aby zapewnić świeżość, higienę, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

Zrównoważone opakowanie

Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Karmy dla Zwierząt FEDIAF są w pełni zaangażowani w zmniejszenie wpływu opakowań karmy na środowisko. Branża poczyniła postępy w ograniczaniu i optymalizacji wykorzystania materiałów opakowaniowych, znajdowaniu zrównoważonych alternatyw dla tworzyw sztucznych nienadających się do recyklingu i zwiększaniu wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Wysiłki te są częścią naszego aktywnego wkładu w przeciwdziałanie zmianie klimatu i ograniczanie ilości odpadów.
 

 

Kroki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Jako branża uważamy, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa karmy dla zwierząt domowych i zapobieganie jej marnotrawstwu powinno być głównymi celami przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

01. Podejście oparte na cyklu życia

Wspieramy środki mające na celu ograniczenie i ulepszenie opakowań, które bazują na dowodach naukowych i są zgodne z podejściem opartym o ich cykl życia, uznając rolę opakowań w ochronie bezpieczeństwa karmy dla zwierząt domowych i zmniejszaniu ilości odpadów.

02. Definicja zdatności do wtórnego przetwarzania (recyclingu)

Wprowadzanych jest szereg innowacji, które mają uprościć opakowanie i poprawić jego zdatność do recyklingu. Istnieje potrzeba wspólnej unijnej definicji wtórnego przetwarzania (recyclingu) opartej na potencjale materiału opakowaniowego do poddania go recyklingowi oraz uwzględnienie istniejących i powstających technologii i infrastruktury.

 

03. Infrastruktura do sortowania i recyklingu tworzyw sztucznych

Należy dalej rozwijać technologie i infrastrukturę zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów w całej UE, aby spełnić wspólne minimalne wymagania. Należy również ustanowić zasady bezpiecznego recyklingu materiałów z tworzyw sztucznych innych niż PET do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wzmocnienie pozycji konsumentów w zakresie gospodarki o zamkniętym obiegu może pomóc w gospodarowaniu odpadami. Przemysł karmy dla zwierząt domowych z zadowoleniem przyjmuje propozycję opracowania unijnego systemu etykietowania w celu usprawnienia sortowania odpadów opakowaniowych, ponieważ pomoże to w większym zaangażowaniu konsumentów w tym procesie.

 

04. Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)

W wielu krajach UE obowiązują programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Producenci w ramach tych programów są odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami, w tym za zbiórkę, sortowanie i recykling zużytych towarów. Systemy ROP powinny zostać ulepszone, aby zwiększyć zbiórkę i sortowanie odpadów opakowaniowych.

05. Plastik pochodzący z recyklingu w opakowaniach do karmy dla zwierząt

Zwiększenie zawartości produktów pochodzących z recyklingu ma kluczowe znaczenie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego konieczne jest zapewnienie, aby tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu przeznaczone opakowań mających kontakt z żywnością, są bezpieczne i łatwo dostępne dla przemysłu karmy dla zwierząt domowych.

 

06. Oświadczenia środowiskowe

Oświadczenia środowiskowe produktu powinny być przejrzyste, wiarygodne i, w miarę możliwości, oparte na metodologiach odnoszących się do śladu środowiskowego produktu. W 2018 r. FEDIAF opracowało zasady dotyczące kategorii śladu środowiskowego produktu (PEFCR) dla karmy dla zwierząt domowych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ta oficjalnie przyjęta metodologia daje jasne wytyczne dotyczące obliczania śladu środowiskowego produktu gotowej karmy dla kotów i psów w całym cyklu „życia” produktu.

Niniejszy materiał przygotowany przez GAPFA zawiera jedynie informacje ogólne. W celu uzyskania szczegółowych porad i informacji na temat karmienia i opieki nad zwierzęciem, zalecamy konsultację z lekarzem weterynarii. Po więcej informacji na temat Global Alliance of Pet Food Associations zapraszamy na stronę internetową www.gapfa.org

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków