Wczytywanie
 

Baza wiedzy > Odpowiedzialna opieka

Posiadanie zwierząt a redukcja stresu u ludzi

Istnieje wiele wyników badań wskazujących na to że obecność zwierzęcia, a w szczególności psa wpływa na poprawę tzw. mierzalnych parametrów odczuwania stresu u człowieka (szybkość uderzeń serca, częstotliwość oddechów, poziom kortyzolu, endorfin, dopaminy, oksytocyny i prolaktyny). Badania przeprowadzano w różnych grupach, zarówno w prowokowanych sytuacjach wykonywania stresujących czynności, jak i w sytuacjach wykonywania codziennych zadań w pracy. Wiemy że wśród wielu korzyści płynących z wzajemnych relacji między człowiekiem a psem, także obecność psów w miejscu w pracy (Pets At Work) niesie za sobą korzyści dla obu stron.

Kontakt z psem obniża stres u ludzi

Wyniki pokazały, że poziom stresu odczuwany przez pracowników jest niższy u ludzi, którym towarzyszą psy w pracy niż u pozostałych (1). W dniu, kiedy właściciel psa przychodził  sam do pracy, jego poziom stresu wzrastał odzwierciedlając trendy obserwowane u grupy pracowników bez zwierząt. Badania odkryły też, że poziom satysfakcji z pracy był wyższy u ludzi, którzy mieli możliwość przyjścia do pracy z ulubieńcem. Powyższe badania zostały przeprowadzono w grupie 75 osób. Z kolei analizując zachowanie 240 par w różnych sytuacjach społecznych z obecnością zwierzęcia lub partnera u boku, stwierdzono że, ludzie posiadający zwierzęta mają niższe ciśnienie krwi spoczynkowe (2), a sama obecność zwierzęcia może obniżać reaktywność ciśnienia krwi na czynniki stresujące (3) – co zaobserwowano u 45 kobiet wykonujących stresujące zadania w obecności zwierzęcia lub osoby zaprzyjaźnionej. Oznacza to, że podczas wykonywania stresujących zadań, czy zdawania trudnych egzaminów, raczej lepsze jest towarzystwo  psa niż wspierającego nas przyjaciela czy partnera. Obecność psa skutecznie pomoże nam w pokonaniu stresu.

Efekt obserwowany nie tylko u właścicieli

Zwierzęta są także swoistym czynnikiem buforującym nagłe zmiany i skoki ciśnienia. Wpływając w ten sposób na poprawę naszego samopoczucia, najprawdopodobniej w wyniku klasycznego warunkowania (4). Efekt obniżenia mierzalnych wskaźników stresu (poziom kortyzolu w ślinie, szybkość uderzeń serca) określono na 48 ochotnikach w obecności czynnika stresującego, oraz nieznanego im psa lub osoby zaprzyjaźnionej. Okazało się, że korzystny wpływ na zdrowie odnoszą także osoby nie posiadające psa, i to w wyniku zaledwie krótkiej interakcji ze zwierzęciem (5),  nawet obcym.

Czy kontakt z człowiekiem jest dobry dla psa?

Ważne jednak jest czy dla psa kontakt z człowiekiem także przynosi obopólne korzyści, dlatego zbadano dodatkowe wskaźniki jak m.in. poziom endorfin, dopaminy, oksytocyny i prolaktyny (6), aby ocenić czy psy nie stresują się kontaktem z ludźmi. Badania wykazały, że prawidłowo przeprowadzona socjalizacja, oraz odpowiednie miejsce dla zwierzęcia w otoczeniu człowieka chroni go przed stresem, zabezpieczając także jego poczucie dobrostanu. W takich warunkach kontakt z człowiekiem nie wyzwala ani stresu, ani go nie obniża. Oznacza to że obecność psów w miejscu w pracy (Pets At Work) może być korzystne nie tylko dla ludzi, ale także dla psów.

Piśmiennictwo

  1. Randolph T. Barker, Janet S. Knisely, Sandra B. Barker, Rachel K. Cobb, Christine M. Schubert, (2012) "Preliminary investigation of employee's dog presence on stress and organizational perceptions", International Journal of Workplace Health Management, Vol. 5 Iss: 1, pp.15 – 30
  2. Allen K, Blascovich J, Mendes WB. Cardiovascular reactivity and the presence of pets, friends, and spouses: the truth about cats and dogs.Psychosom Med. 2002 Sep-Oct;64(5):727-39.
  3. Allen KM, Blascovich J, Tomaka J, Kelsey RM. Presence of human friends and pet dogs as moderators of autonomic responses to stress in women. J Pers Soc Psychol. 1991 Oct;61(4):582-9.
  4. Virués-Ortega J, Buela-Casal G. Psychophysiological effects of human-animal interaction: theoretical issues and long-term interaction effects.J Nerv Ment Dis. 2006 Jan;194(1):52-7.
  5. Polheber JP1, Matchock RL. The presence of a dog attenuates cortisol and heart rate in the Trier Social Stress Test compared to human friends.J Behav Med. 2014 Oct;37(5):860-7.
  6. Odendaal JS, Meintjes RA. Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans and dogs.Vet J. 2003 May;165(3):296-301.

Adnotacja

Tekst został przygotowany przez zespół ekspertów POLKARMA w składzie:
Dr n. wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz (Nestlé Polska Polska)
Dr n. wet. Michał Ceregrzyn
Lek. wet. Małgorzata Głowacka (Mars Polska)
Dr inż Jacek Wilczak (SGGW)
Mgr inż. Anna Ziembińska (Royal Canian Polska)

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków