Wczytywanie
 

UE i Państwa Członkowskie przyjęły zrewidowany Kodeks FEDIAF Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych

Pozytywna ocena Kodeksu FEDIAF Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych przez Stały Komitet UE ds. Żywienia Zwierząt spowodowała, że dokument ten stał się oficjalne uznanym, praktycznym narzędziem dla przemysłu i służb w zakresie wymogów etykietowania karm dla zwierząt domowych. Jego stosowanie będzie korzystne dla całego przemysłu jak i organów kontrolnych, ale przede wszystkim dla właścicieli zwierząt domowych.

Bruksela, listopad 2018 r. - W oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, powstała pierwsza wersja Kodeksu FEDIAF Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych, która została zatwierdzona prze organy UE i Państwa Członkowskie w 2011 r.

 

Po nowelizacjach w wyżej wymienionym rozporządzeniu oraz licznych sugestiach przez zainteresowane strony dotyczących zmian Kodeksu, szczególnie konstruktywnych z Państw Członkowskich, FEDIAF opracował 70-stronicową zaktualizowaną wersję Kodeksu.

Kodeks FEDIAF wyjaśnia m.in. następujące kwestie: Jak etykietować składniki lub dodatki? Które z oświadczeń przyjaznych dla konsumenta powinny być stosowane? Co kryje się za prawnymi terminami “mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego” na etykiecie? Jak na etykiecie wymienione są skoncentrowane, suszone składniki? Czy można zwracać uwagę na funkcjonalne korzyści dla zdrowia na etykiecie karm dla zwierząt domowych? W jaki sposób zasady dotyczące etykietowania mają zastosowanie w handlu online i promocji?

W rozporządzeniu UE określono kluczowe wymogi dotyczące etykietowania karmy dla zwierząt domowych - jednak wymagają one wyjaśnienia, interpretacji, przykładów i wyjaśnień, w zakresie ich praktycznego zastosowania. Zamiast różnych interpretacji przepisów przez 28 Państw Członkowskich UE, Kodeks zawiera jasne wytyczne co ma doprowadzić do lepszego i w pełni zharmonizowanego oznakowania karmy w całej UE.

 

Duża część Kodeksu poświęcona jest wyjaśnieniu jakich oświadczeń dotyczących produktu można używać oraz w jaki sposób muszą one być naukowo uzasadnione, dokładne, zgodne z prawdą i zrozumiałe dla konsumenta. Kodeks, skutecznie wdrożony i stosowany przez krajowe służby, jest zarówno narzędziem pozwalającym na eliminowanie oświadczeń wprowadzających w błąd jak również dającym równe szanse dla ich wykorzystywanie przez wszystkie podmioty z branży.

Niektóre przepisy dotyczące etykietowania mają charakter techniczny, stąd FEDIAF ponownie opracował specjalny "Przewodnik dla klientów" lub "Przewodnik dla laika", wyjaśniające w łatwy sposób, co właściciele zwierząt domowych mogą przeczytać na etykiecie.

W kolejnym etapie FEDIAF opracuje szczegółowy pakiet cyfrowych szkoleń dedykowanych dla firm produkujących karmę dla zwierząt domowych i władz, który będzie promować jednolite stosowanie Kodeksu w całej UE.

Kodeks FEDIAF można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej FEDIAF.

***

Additional information:

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków