Wczytywanie
 

Spotkanie przedstawicieli POLKARMA z Wojewódzkimi Inspektorami Weterynarii ds. Pasz i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii

W dniach 16-19 grudnia 2019 r. odbyło się kwartalne spotkanie Wojewódzkich Inspektorów Weterynaryjnych ds. Pasz i Utylizacji w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Pierwszego dnia przedstawiciele POLKARMA Polskiego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych – Maciej Przeździak (Sekretarz Generalny), Małgorzata Głowacka (Członek Komisji Legislacyjnej) oraz Sybilla Berwid-Wójtowicz (Przewodnicząca Komisji Żywieniowej) przedstawili zaktualizowane polskie wersje dwóch przewodników branżowych FEDIAF „Kodeksu dobrej praktyki znakowania karmy dla zwierząt domowych” oraz „Wytycznych żywieniowych dla pełnoporcjowych i uzupełniających karm dla psów i kotów”. Pierwszy dokument jest ściśle powiązany z ustawodawstwem (odnosi się do konkretnych przepisów oraz sposobu ich interpretacji) oraz został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską oraz Państwa Członkowskie i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE serii C. Natomiast Wytyczne żywieniowe FEDIAF to dokument bazujący na wiedzy naukowej w zakresie żywienia zwierząt domowych. Za jego opracowanie odpowiada grupa niezależnych, światowej klasy naukowców z całej Europy działających w ramach FEDIAF jako Naukowa Rada Doradcza. Rada co roku rewiduje i uaktualnia ten dokument wraz publikacją nowych badań naukowych.

W trakcie prezentacji wszyscy obecni Wojewódzkich Inspektorów Weterynaryjnych ds. Pasz i Utylizacji otrzymali wydrukowane egzemplarze obu dokumentów. Maciej Przeździak poinformował zebranych, że wszystkie polskie wersje Kodeksów są ogólnodostępne na stronie internetowej POLKARMA oraz GIW. Prezentacja została bardzo pozytywnie oceniona, a Inspektorzy potwierdzili, że Kodeksy FEDIAF są bardzo użytecznym narzędziem w ich codziennej pracy.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków