Wczytywanie
 

Sekretarz Generalny POLKARMA nominowany na członka Rady Dialogu Społecznego

Informujemy, że Sekretarz Generalny POLKARMA Pan Maciej Przeździak został nominowany na członka Rady Dialogu Społecznego w dniu 24 maja 2016r. Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6  kwietnia  br. i jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa. Jej głównym zadaniem będzie prowadzenie dialogu społecznego w rolnictwie, w szczególności poprzez: - przedstawianie Ministrowi Rolnictwa propozycji rozwiązań problemów dot. rolnictwa i sektora rolno-spożywczego,

  • opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych, dot. rolnictwa i sektora rolno spożywczego, w tym projektów aktów normatywnych,
  • przygotowywanie i przekazywanie Ministrowi stanowisk, opinii oraz informacji dot. rolnictwa i sektora rolno-spożywczego,
  • przedstawianie propozycji rozwiązań mających na celu doskonalenie współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków