Wczytywanie
 

Podsumowanie Kongresu Technicznego i Walnego Zgromadzenia Global Alliance of Pet Food Associations (GAPFA) w roku 2018

W dniach 1-4 października 2018 r. w Yokohama odbył się Kongres Techniczny i Walne Zgromadzenie GAPFA.

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Japońskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (JPFA). Uczestnicy Kongresu Technicznego mieli możliwość zapoznania się z przepisami dotyczącymi karm dla zwierząt domowych w Japonii, w tym z doświadczeniami w zakresie regulacji karm typu PARNUTs. W spotkaniu brał udział jako mówca dr Kinzanga Dukpa, reprezentujący Regionalne Przedstawicielstwo OIE Azji i Pacyfiku, który przedstawił rolę OIE jako globalnej organizacji ustalającej standardy. Drugim mówcą był reprezentant Euromonitora, Sean Kreidler, który omówił sytuację rynku karmy dla zwierząt domowych i możliwości w regionie Azji i Pacyfiku.

Następnie Stowarzyszenia zrzeszone w GAPFA przedstawiły raporty ze bieżących jak i planowanych działań oraz pojawiających się problemów.

Również GAPFA podsumowała osiągnięcia w 2018 r., które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Następnie Walne Zgromadzenie wybrało na kolejną 1 roczną kadencję Zarząd:

  1. Na Prezesa Pana Dava Corley (Nestlé Purina PetCare),
  2. Na Wice Prezesa Pana Roberta Kaczmarka (przedstawiciela FEDIAF z ramienia POLKARMA),
  3. Na Wice Prezesa Pana Carlosa Gonzalez (Hill's Pet Nutrition).

Zgromadzenie Ogólne powołało również następujących przewodniczących grup roboczych: Thomasa Brenten (FEDIAF) i Lisa Conboy (Nestlé Purina PetCare) jako współprzewodniczący grupy roboczej ds. żywienia, Jim Barritt (PFI US) i Fausto Fiorini (ABINPET) jako współprzewodniczących grupy roboczej ds. bezpieczeństwa i handlu oraz Roberta Kaczmarka (Mars Petcare) i Bill Salzman (Nestlé Purina PetCare) jako współprzewodniczących grupy roboczej ds. komunikacji.

Na koniec Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło w poczet członków Argentyńską Izbę Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (CAENA).

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków