Wczytywanie
 

Obszary działania FEDIAF w 2019 r.

Obszary działania FEDIAF w 2019 r.

Jako głos europejskiego przemysłu karm dla zwierząt domowych, FEDIAF regularnie współpracuje z przedstawicielami administracji, ustawodawcami oraz naukowcami, aby wspierać przemysł w dalszym dostarczaniu bezpiecznych i pożywnych karm dla zwierząt domowych do 80 miliona europejskich gospodarstw domowych. Prezydent FEDIAF Mechthild Exner-Herforth definiuje zrównoważony rozwój, samoregulację, wolny handel i edukację jako kluczowe obszary zainteresowania federacji.

Bruksela, maj 2019 r. - FEDIAF jest głosem europejskiego przemysłu karm dla zwierząt domowych reprezentując 15 krajowych stowarzyszeń w 18 krajach UE. Obecny Prezes Mechthild Exner-Herforth, wiceprezes ds. Korporacyjnych w Mars Petcare Europe, definiuje cztery kluczowe obszary, na których FEDIAF powinien skoncentrować swoją energię w 2019 r.:

Zrównoważony rozwój staje się kluczowym zagadnieniem sukcesu przemysłu karm

„Względy środowiskowe są bardzo ważne dla FEDIAF i jej członków”, mówi Mechthild Exner-Herforth. „Rozumiemy, że właściciele zwierząt domowych chcą karmić swoich pupili z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zrównoważone surowce, produkcja przyjazna dla środowiska, a także materiały opakowaniowe nadające się do recyklingu odgrywają główną rolę w zapewnieniu długoterminowego zrównoważonego rozwoju przemysłu gotowych karm dla zwierząt domowych”.

Spodziewa się dalszego wzrostu nowych wyzwań środowiskowych: Nowa gospodarka tworzywami sztucznymi, zapotrzebowanie na dodatkowe źródła białka, niedobór wody to tylko kilka z nich. Jako przedstawiciele przemysłu karmy dla zwierząt domowych, musimy zająć stanowisko w tych kwestiach i wspólnie opracować rozwiązania. Stąd decyzja o powołaniu nowej Grupy Zadaniowej FEDIAF ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju.”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków, FEDIAF zorganizowało serię webinariów na temat tzw. śladu środowiskowego produktu oraz tego, w jaki sposób firmy produkujące karmę dla zwierząt mogą go mierzyć i informować na ten temat opiekunów zwierząt domowych. „Upewnienie się, że członkowie FEDIAF są gotowi na wszelkie zmiany polityki ochrony środowiska, jest ważne, ale także pomaga konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących produktów, które kupują, biorąc pod uwagę względy środowiskowe”, mówi Mechthild Exner-Herforth.

Harmonizacja samoregulacji w Europie jako kluczowa strategia

Jedną z kluczowych strategii FEDIAF jest zapewnienie odpowiedniego prawodawstwa dla branży, a nie tylko kopiowanie rozwiązań z szerszego sektora pasz. Aby wesprzeć obowiązujące prawodawstwo, opracowano branżowe kodeksy dobrych praktyk w celu promowania najlepszych praktyk i stworzenia równych szans w całej Europie.

„Ekscytujące rozwiązaniem dla naszych członków w dalszej części 2019 roku będzie seria warsztatów e-learningowych na temat przewodnika dobrej praktyki w zakresie produkcji bezpiecznej karmy dla zwierząt domowych i kodeksu dobrej praktyki etykietowania”, mówi Mechthild Exner-Herforth. „Te dokumenty pomagają członkom spełniać wymagania prawne i produkować karmę dla zwierząt, która w pełni zaspokajają potrzeby zwierząt domowych w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i przyjemności”.

Wolny handel jest niezbędny dla europejskiego przemysłu

Przez ponad pół wieku wolny handel był kluczem do globalnego dobrobytu. Pomogło to wyzwolić miliony ludzi z ubóstwa, tworząc nowe możliwości dla producentów, pracowników, rolników i konsumentów. Zwiększony handel oznacza więcej miejsc pracy i większy wybór dla konsumentów w kraju i za granicą. Doprowadziło to do rozwoju zrównoważonych transgranicznych łańcuchów dostaw, które łączą przedsiębiorstwa i kraje we wspólnym sukcesie, pomagając w ten sposób zmniejszyć potencjalne konflikty i wzmacniać współpracę pomiędzy narodami.

„Trudno jest przewidzieć, w jaki sposób Brexit wpłynie na rynek, ponieważ nie jest jeszcze jasne, na jakich warunkach Wielka Brytania i Europa będą nadal współpracować, ale FEDIAF wzywa do swobodnego przepływu karmy dla zwierząt domowych między Wielką Brytanią i Europą, niezależnie od wyników negocjacji Brexit-u”, mówi Mechthild Exner-Herforth.

„Oprócz tego pracujemy nad usunięciem istniejących barier handlowych w odniesieniu do karmy dla zwierząt domowych, współpracując z OIE (Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt) w tworzeniu ich standardów w zakresie bezpieczeństwa produktów i ich swobodnego handlu międzynarodowego. Równocześnie handel międzynarodowy na platformach internetowych wzrósł i nadal się rozwija. Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest ochrona konsumenta przed gorszymi produktami o niższej jakości. Istnieje pilna potrzeba pewnego mechanizmu kontroli, szczególnie w przypadku produktów pochodzących z zagranicy, które często nie spełniają europejskich zasad i standardów”.

Edukacja społeczeństwa na temat karmy dla zwierząt domowych zapewnia przejrzystość i zaufanie

„Bycie na ustach konsumentów, jak jesteśmy przez nich postrzegani i budowanie ich zaufania, wymaga konsekwentnego zarządzania reputacją w ramach sektora, organizacji zewnętrznych, z którymi współpracujemy, jak również w domenie publicznej”, wyjaśnia Mechthild Exner-Herforth.

Celem FEDIAF jest pozytywne stymulowanie tego, co ludzie mówią lub czują na temat branży. Zdaniem Mechthild Exner-Herforth: „Musimy być aktywni, aby zapewnić poparcie opinii publicznej dla naszych celów”. Są nimi:

  • Budowanie i utrzymywanie zaufania do gotowej karmy dla zwierząt domowych
  • Tworzenie pozytywnego wizerunku branży opartej na faktach, nauce i wiedzy specjalistycznej
  • Bycie ambasadorem odpowiedzialnego posiadania zwierząt domowych, ale także promowanie szerszego dobrostanu zwierząt

„Dobra komunikacja jest niezbędna dla każdej organizacji”, mówi Exner-Herforth. „Jest to klucz do budowania relacji, rozpowszechniania wiedzy i informacji, a regularna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna generuje transparentność i pomaga budować zaufanie. Jako ciało reprezentujące europejski sektor karmy dla zwierząt domowych, naszą rolą jest wzmacnianie wizerunku i reputacji, aby być postrzegani jako zaufany głos europejskiego przemysłu karm.”

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków