Wczytywanie
 

Nowe rozporządzenie dotyczące karm specjalnego przeznaczenia żywieniowego: kamień milowy w żywieniu zwierząt domowych z problemami metabolicznymi

FEDIAF, Europejska Federacja Przemysłu Karm dla Zwierząt Domowych, z zadowoleniem przyjmuje informację o publikacji nowego rozporządzenia dotyczącego m.in. karm dla zwierząt domowych szczególnego przeznaczenia żywieniowego (PARNUT) w Dzienniku Urzędowym UE. Kończy to siedmioletni proces rewizji, w którym brali udział eksperci naukowi branży karmy dla zwierząt domowych we współpracy z władzami UE i krajowymi.

 

Bruksela, marzec 2020 r. - Produkty PARNUT tj.  stosowane do szczególnego przeznaczenia żywieniowego (skrót pochodzi od PARticular NUTritional purposes) są specjalnie opracowanymi karmami dla zwierząt domowych, mającymi na celu pomoc zwierzętom w problemach metabolicznych.

 

Badania wykazały, że przy prawidłowym odżywianiu zwierzęta z zaburzeniami metabolicznymi mogą żyć dłużej, zdrowiej, a nawet w niektórych przypadkach objawy mogą być znacznie złagodzone. Dostępne dietetyczne karmy pomagają w zaburzeniach takich jak choroby serca, przewodu pokarmowego, kontroli masy ciała, przy niewydolności nerek lub chorobach wątroby oraz nietolerancji składników pokarmowych.

 

Robin Balas, przewodniczący Grupy Zadaniowej FEDIAF ds. PARNUTs powiedział: „Znaczna liczba kotów i psów cierpiących na ostre i przewlekłe problemy metaboliczne musi być żywiona w sposób dostosowany do swoich potrzeb. Przyjęcie tych nowoczesnych i opartych na podstawach naukowych ram prawnych gwarantuje, że zwierzęta o szczególnych potrzebach żywieniowych będą miały nadal dostęp do właściwej diety.”

 

Żywność dietetyczna odgrywa ważną rolę we współczesnej praktyce weterynaryjnej. W UE produkty te są opatrzone zaleceniem na etykiecie, aby stosować je pod nadzorem weterynaryjnym. W innych regionach świata ta kategoria karmy dla zwierząt domowych jest dostępna tylko na pisemne zalecenie lekarza weterynarii (np. USA). Takie podejście zapewnia udzielenie odpowiedniej porady oraz możliwość dokładnego monitorowania postępów zwierzęcia.

 

Julien Taïeb, zastępca sekretarza generalnego FEDIAF, stwierdził: „Patrząc w przyszłość, interesujące byłoby omówienie, w jaki sposób to nowe rozporządzenie może stać się częścią światowego standardu dla branży karmy dla zwierząt domowych”.

 

Opublikowane rozporządzenie w sprawie planowanych zastosowań pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych można znaleźć pod następującym linkiem.

 

Robin Balas, Przewodniczący Grupy Zadaniowej FEDIAF ds. PARNUTs                                

 

Źródło: Dziennik Urzędowy UE, OJ L 67, 5.3.2020, s. 1–26

 

***

Kontakt: Thomas Meyer, Sekretarz Generalny, tel.: + 32 (2) 536 05 20, email: fediaf@fediaf.org

FEDIAF reprezentuje europejski przemysł karm dla zwierząt domowych (około 200 zakładów produkcyjnych). Działając jako organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia przemysłu karm dla zwierząt domowych i pięć firm będących członkami bezpośrednimi, misją FEDIAF jest bycie wiarygodnym i odpowiedzialnym głosem europejskiego przemysłu karm dla zwierząt domowych, współpracującego z władzami, regulatorami i pracownikami akademickimi w celu osiągnięcia korzystnych warunków dla zapewnienia bezpiecznej, odżywczej i smakowitej gotowej karmy dla zwierząt domowych. FEDIAF, którego siedziba znajduje się w Brukseli, jest silnie zaangażowane również w promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami towarzyszącymi (poprawę ich dobrostanu i podkreślanie istotnej roli, jaką zwierzęta pełnią w społeczeństwa), a także znaczenia zrównoważonego rozwoju w przemyśle. www.fediaf.org

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków