Wczytywanie
 

Informacja POLKARMA na temat ograniczeń w handlu wynikających z COVID-19

POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych w związku z licznymi pytaniami ze strony sklepów specjalistycznych sprzedających karmę dla zwierząt domowych informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na dzień 14 kwietnia 2020 r. podmioty sprzedające artykuły dla zwierząt domowych mogą nadal prowadzić swoją działalność bez ograniczeń.

Zgodnie § 8 ust. 2 pkt. 1) ppkt. j) w/w rozporządzenia podmioty sprzedające artykuły dla zwierząt domowych wprost zostały wyłączone spod czasowego ograniczenia prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2000 m2. Oznacza to, że sklepy sprzedające artykuły dla zwierząt domowych np. zoologiczne w centrach handlowych mogą dalej działać. Podmioty sprzedające artykuły dla zwierząt domowych, które nie są zlokalizowane w centrach handlowych również mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą. Wynika to z § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia, gdzie umieszczono listę zamkniętą podmiotów, które nie mogą działać w trakcie stanu epidemii ogłoszonego od 31 marca 2020 r. do odwołania. Na tej liście nie są wymienione podmioty sprzedające artykuły dla zwierząt domowych.  

Jednocześnie podmioty te są objęte wszystkimi obowiązkami wynikającymi z w/w rozporządzenia m.in. ograniczeń ilości osób (3 na jedną kasę, z tym że w godzinach 10.00 - 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia), zapewnienia rękawiczek i środków dezynfekujących dla klientów, zapewnienia środków ochronnych dla pracowników.

Powyższa informacja została przygotowana na podstawie stanu prawnego na dzień 14 kwietnia 2020 r. W związku z częstymi zmianami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stowarzyszenie POLKARMA będzie ją aktualizować możliwie na bieżąco. 

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków