Wczytywanie
 

FEDIAF uruchomiło moduł e-learning dotyczący znakowania karm dla zwierząt domowych

Bruksela, lipiec 2020 r. - Europejska Federacja Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF) uruchomiła moduł e-learningowy w celu lepszego zrozumienia i stosowania przepisów dotyczących etykietowania karm oraz dobrowolnych zasad dotyczących komunikacji na opakowaniu i poza nim. Bezpłatny moduł szkoleniowy stanowi uzupełnienie Kodeksu FEDIAF Dobrej Praktyki Etykietowania Karmy dla Zwierząt. Oba zasoby są dostępne pod adresem http://www.fediaf.org/self-regulation/labelling.html.

 

Opracowane przez zespół ekspertów ds. regulacji FEDIAF narzędzie e-learningowe składa się z sześciu rozdziałów, w tym z przykładów etykiet oraz sekcji pytań i odpowiedzi, w których bardziej szczegółowo omówiono trzy podstawowe funkcje komunikacji produktu: „Informacje dla konsumentów”, „Kontrola i egzekwowanie” oraz „Marketing i sprzedaż detaliczna”. Szkolenie zostało opracowane dla producentów i profesjonalistów zajmujących się zwierzętami domowymi lub studentów zainteresowanych komunikacją na temat karmy dla zwierząt.

 

Thomas Meyer, Sekretarz Generalny FEDIAF, wyjaśnia: „Po raz pierwszy FEDIAF zaprojektował narzędzie szkoleniowe online i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu. W ostatnich miesiącach przyzwyczailiśmy się do pracy w domu i mamy nadzieję, że to elastyczne narzędzie internetowe pomoże użytkownikom zrozumieć zawiłości etykietowania i komunikacji karm dla zwierząt domowych.”

 

Victor Romano, przewodniczący Grupy Roboczej FEDIAF ds. komunikacji produktów dodaje: „Kodeks etykietowania został ustanowiony zgodnie z zasadami współregulacji i zatwierdzony przez odpowiedzialne instytucje UE. Powinien on być czytany łącznie z właściwym prawodawstwem UE i krajowym. Uruchomienie modułu e-learningowego zapewni dalsze wskazówki dotyczące interpretacji kodeksu, promując zharmonizowane podejście w całej Europie.”

 

Więcej informacji na temat modułu e-learningowego i Kodeksu FEDIAF Dobrej Praktyki Etykietowania Karm dla Zwierząt Domowych można znaleźć na stronie fediaf.org.

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków