Wczytywanie
 

Działania POLKARMA wspierające czytelne i rzetelne znakowanie karmy dla zwierząt domowych

POLKARMA – Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych z dniem 1 stycznia 2019 r. wdraża w życie zapisy „Procedury POLKARMA dotycząca działań w sytuacji nieprzestrzegania zasad poprawnego znakowania karmy dla psów i kotów”. 

Celem procedury jest ochrona praw konsumenckich oraz reputacji przemysłu karmy dla zwierząt domowych poprzez zapewnienie transparentnego i rzetelnego znakowania karmy. Znakowanie powinno być zgodne z przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, jak również z zasadami opisanymi w Kodeksie FEDIAF Dobrych Praktyk Znakowania Karm dla Psów i Kotów. Procedura opisuje działania POLKARMA podejmowane w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania wyżej wymienionych przepisów. Procedura swoim zakresem obejmuje wszystkie karmy dla psów i kotów dostępne na polskim rynku. Została ona przedstawiona przedstawicielom Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Inspekcji Handlowej.

„Jako Stowarzyszenie branżowe rozumiemy, że przepisy dotyczące znakowania mogą być skomplikowane i pozostawiać wątpliwości interpretacyjne” - mówi Maciej Przeździak Sekretarz Generalny POLKARMA - „Dlatego Europejskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych – FEDIAF przygotowało Kodeks FEDIAF Dobrych Praktyk Znakowania Karm dla Psów i Kotów, który został przyjęty przez Komisję Europejską jako dokument referencyjny i jest w wersji angielskiej dostępny w Dzienniku Urzędowy UE (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0049:0049:EN:PDF) oraz na stronie FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/labelling.html). Jako aktywny członek FEDIAF przygotowaliśmy polską wersję tego dokumentu, która obecnie jest dostępna wraz z dwoma pozostałymi Kodeksami na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/karmy-dla-zwierzat-domowych) oraz POLKARMA (https://www.polkarma.pl).  Kodeks FEDIAF Dobrych Praktyk Znakowania Karm dla Psów i Kotów w jest okresowo uaktualniany w związku z nowymi przepisami oraz praktykami rynkowymi. Nowa wersja tego dokumentu jest od dłuższego czasu na agendzie Stałego Komitecie UE SCoPAFF i Dyrektoriatu Komisji Europejskiej - DG SANTE.”

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków