Sekretarz Generalny POLKARMA nominowany na członka Rady Dialogu Społecznego

Informujemy, że Sekretarz Generalny POLKARMA Pan Maciej Przeździak został nominowany na członka Rady Dialogu Społecznego w dniu 24 maja 2016r.
Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie została powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6  kwietnia  br. i jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa. Jej głównym zadaniem będzie prowadzenie dialogu społecznego w rolnictwie, w szczególności poprzez:
– przedstawianie Ministrowi Rolnictwa propozycji rozwiązań problemów dot. rolnictwa i sektora rolno-spożywczego,
– opiniowanie i konsultowanie propozycji rozwiązań systemowych, dot. rolnictwa i sektora rolno spożywczego, w tym projektów aktów normatywnych,
– przygotowywanie i przekazywanie Ministrowi stanowisk, opinii oraz informacji dot. rolnictwa i sektora rolno-spożywczego,
– przedstawianie propozycji rozwiązań mających na celu doskonalenie współpracy zakładów przetwórczych z producentami rolnymi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.